Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

V Den učitelů 28. 3. 2013 bude v prostorách Malostranské besedy zahájen další ročník interaktivní výstavy Vikýře PLAY, která navazuje na odkaz Jana Ámose Komenského. Vystavované objekty rozvíjí fantazii, imaginaci, tvořivost a smysl pro hru.

          FArrZVi6KRSD6Jp9oUZSCYYkE4cFDtV42FplkHthLo3b98VPCxr4ZGbVqN9yYbRrT-3A95k
Výstava Vikýře PLAY je součástí mezinárodního projektu interaktivních putovních výstav ORBIS PICTUS PLAY Jiřího a Radany Waldových. Výstavy spojené s tímto projektem, které již od roku 2000 umělecky koncipuje Petr Nikl, navštívilo po celém světě více než 2,6 milionu lidí.
Kromě Petra Nikla vystavují své objekty v prostorách Malostranské besedy také Marek Bolf, Milan Cais , Miroslav Černý, Michael Delia /USA/, Marek Gonda /SK/, Christof Grosse /D/, Pavel Havrda, Oldřich Hozman, Martin Janíček, Ondřej Janoušek, Jiří Konvrzek, Petr Korecký, Luděk del Maschio, Klára Ottová, Ueli Seiler-Hugova /CH/, Ondřej Smeykal, Marianna Stránská a Jiří Wald.

Výstava Vikýře PLAY je pořádána pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Bohuslava Svobody a starosty MČ Praha 1 pana Oldřicha Lomeckého.

Hlavní částí expozice Vikýře PLAY je systém pěti podstřešních komůrek, patřících jednotlivým oknům půdy. Kromě soustředěného pohledu do okolí chrámu svatého Mikuláše očima holubů poskytují tato hnízda kreativní výbavu v podobě nejrůznějších zvukových, optických a kinetických nástrojů.
Další nástroje jsou umístěny na dlažbě půdního prostoru, některé objekty jednotlivé komůrky propojují. Tyto další jsou snadno přemístitelné a kdykoli tak uvolní místo pro komorní koncert a divadelní produkce. Některé drobnější nástroje visí v trámoví krovů jako netopýři.

                 4FmJmFqJoIAEL3iIEM2tvLWpRNp1nFdb-Lb7z5M UMIZQQnjuG-XMXVIfxIBVAsevGCXKgo
Intimní místnost s oknem do dvora se změnila v Nahrávací studio snílků, opatřeným menším nahrávacím zařízením, které umožní jednotlivcům i skupinám „nastudovat" vlastní hudební dílka a v případě zájmu si na CD, DVD nebo jiném médiu odnést z výstavy audio či video záznam své tvořivosti pro další využití. Tato zcela unikátní hudební sekce je přístupná návštěvníkům výstavy a umožňuje i uspořádání speciálních akcí.

Ve 2. patře můžete navštívit Videokavárnu v sousedství BioBistra, které jsou workshopovou interaktivní zónou a místem pro besedy a projekce. Další intimní výstavní místnost druhého patra nabízí množství nástrojů pro různé způsoby kreslení. Foyer v prvním patře u Hudebního a divadelního klubu bude hostí Sensorium rozvíjející dvanáct smyslů člověka dle představ Jana Amose Komenského a Rudolfa Steinera.

Niklova koncepce v Malostranské besedě vytváří imaginativní prostor pro všechny smysly, otevřený všem bez rozdílu věku nebo sociálního postavení. Více informací na www.vikyreplay.cz 

Výstavu podporuje Karel Janeček. Hlavními partnery výstavy jsou pojišťovna Kooperativa a WOBENZYM. Partnery výstavy jsou Weleda a Řízení letového provozu. Hlavním mediálním partnerem výstavy je Pigy.cz, mediálním partnerem je CzechTourism. Výstavu laskavě podporuje Magistrát hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, MČ Praha 1, MF Reklama, KORES Praha a Nobilis Tilia. Záštitu nad výstavou přijal primátor hl.m. Prahy Bohuslav Svoboda a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

                 wtPLmB6ILhoJ87n4Y6GtvLWpRNqwelwJcDi9fl7X1crXXy7zuG-XMXVIfxIBVAsevGCXKgo

Historie projektu

Projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí, umělecky koncipovaných Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí.

Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra a PLAY inspirované dílem humanistického myslitele J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Scénář výstav vychází ze zkušeností nabytých při interaktivních výstavách Hnízda her - Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby - česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi.

Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Hlavním cílem je vytvořit komunikační kanál jdoucí napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky J. A. Komenského.

V roce 2013 se v rámci projektu ORBIS PICTUS PLAY uskuteční interaktivní výstavy PLAY v písecké galerii Sladovna (17. 5. – 25. 8. 2013) a Krystalíza her na hradě Špilberk v Brně (30. 5. – 28. 10. 2013). 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300