Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Coworkingové centrum s miniškolkou Baby Office završuje v těchto dnech první rok úspěšného fungování. Kromě bilancování a zhodnocení úspěchů a neúspěchů připravuje pro širokou veřejnost i Den otevřených dveří. Zároveň plánuje otevření další pobočky.

   -lgDuAPpwKszsoXShirN3NWJJPr5oYKRrUh2z11kLsxuSq0iWygePZVonzIhdCs-nIC3Sgo

Již rok funguje na pražském Kačerově unikátní projekt, jehož cílem je pomáhat rodičům s malými dětmi skloubit kariéru s péčí o rodinu. Jeho dveře se slavnostně otevřely 11. dubna 2013 za účasti mnoha významných patronů – investorky Margarety Křížové, moderátorek Jana Havrdové a Martiny Hynkové Vrbové a ilustrátorky Lucie Seifertové. Za 12 měsíců si centrum prošlo mnoha obtížnými situacemi, ale i díky získaným dotacím z fondů Evropské unie se dokázalo prosadit ve společnosti a postupně se postavit na vlastní nohy.

„Za největší úspěch považuji fakt, že vůbec fungujeme. První rok byl opravdu náročný. Nejen z hlediska fungování firmy, ale i s ohledem na tlak, který projekt vyvíjel na naše osobní životy," přiznává Hana Krejčí, jedna ze zakladatelek projektu Baby Office. „Stále se ještě potýkáme s problémy běžnými pro začínající podniky, ale naše cíle se nám postupně daří naplňovat."

V současné době Baby Office zaměstnává 7 lidí na poloviční úvazky, asi 10 lidí a několik dobrovolníků na příležitostnou výpomoc. Od dubna 2013 pak registruje cca 200 návštěvníků dotovaného programu a zhruba 50 rodin v placeném provozu. Nabízí řadu služeb, které rodičům pomáhají na cestě k větší spokojenosti v pracovním i rodinném životě – individuální hlídání dětí od šesti měsíců, miniškolku pro děti od patnácti měsíců, sdílenou kancelář, řadu vzdělávacích kurzů, kurzů osobního rozvoje a dalších akcí pro dospělé i děti.

Překvapením prvního roku je poměrně malá využívanost sdílené kanceláře. Naopak s velkým úspěchem se v Baby Office setkávají kurzy a workshopy, které se zaměřují na začátek podnikání nebo právě na slaďování pracovního a rodinného života. Baby Office se snaží pomáhat rodičům s navazováním kontaktů, realizací společných setkávání a sdílení zkušeností aktivních podnikatelů s těmi začínajícími.

Kromě toho Baby Office postupně realizuje i další podnikatelské aktivity: mobilní dětské koutky na firemní akce, konference, kongresy, veletrhy, miniškolky ve firmách, letní příměstské tábory a marketingové služby pro firmy, které pracují s cílovou skupinou rodičů s dětmi.

V druhém roce svého fungování chystá otevření další pobočky v Praze. „Navazujeme užší spolupráci s dalšími organizacemi, které se zabývají „předškolkovým" vzděláváním a podnikáním žen. Chceme se více zaměřit na kvalitu péče o děti, především školením našich lektorek v miniškolce v Montessorri. Dále plánujeme propojení s dalšími rodinnými coworkingovými centry - chceme vytvořit platformu pro zlepšení celkové zaměstnanosti žen s dětmi do 6 let, která dosahuje v České republice druhé nejnižší hodnoty v EU – pouhých 35,8 %," uzavírá Hana Krejčí.

Na oslavu svého výročí chystá Baby Office Den otevřených dveří – v pátek 11. dubna od 10 do 18 hodin si budou moci zájemci z řad široké veřejnosti prohlédnout prostory centra, ochutnat domácí produkty a posedět u kávy, vyzpovídat zakladatelky projektu nebo s dětmi shlédnout divadelní představení.

Více na : www.babyoffice.cz

  

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300