Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Na dnešní výlet jsme se vydali na hradní zříceninu Zbořený Kostelec v obci se stejným názvem zhruba pět kilometrů od Týnce nad Sázavou. A právě odtud náš výlet započal a to přímo od stanice Posázavského Pacifiku. Odtud po modré turistické značce jsme vyrazili k hradu. Lákalo nás, že k tomuto místu se váží zajímavé pověsti a také zde byl básník K.H.Mácha.

   lhota

Zbořený Kostelec je zřícenina hradu Sázavou a je to kulturní památka České republiky. Modrá turistická trasa nás vedla nejdříve městem a pak již lesní udržovanou cestou a to na vrcholek ve výšce 378 mn. Holý vrch, jenž je ukrytý v lese. Od tohoto místa se cesta začíná svažovat a to k rozcestí pod tímto vrchem a pak už přímo pod hrad. Cestou dolů máme krásný výhled na hrad ukrytý v lese na protilehlém svahu a to těsně před prudkým klesáním k silnici a rozcestí k hradu. Zde si na informačních panelech můžeme přečíst o historii zříceniny a vyrazit do svahu na ostroh nad řekou Sázavou kde se nalézají zbytky hradu.
Hrad byl založen kolem roku 1340, první zmínka pochází z roku 1342 za Oldřicha z Valdeka. Dne 18. května 1450 byl, jakožto majetek Kuneše z Dubé, stoupence Strakonické jednoty, oblehnut vojsky Poděbradské jednoty pod velením Jiřího z Poděbrad a padl o pět dní později. Roku 1467 byl znovu obsazen Jiřím z Poděbrad během válek s Jednotou zelenohorskou a rozbořen. A od této doby chátrá. Původní název zněl Kostelec, jenž po rozboření a chátrání přešel na dnešní Zbořený Kostelec. A mezi jeho majiteli nalézáme také Karla IV. a to v roce 1356 leč jen na malou chvilku.

A od historie k současnosti. Prudkým svahem se vyšplháme až k jedné z hradních bran a to s padacím mostem, který zde již samozřejmě není, ale zůstaly z něj obě části na okrajích příkopu. Pokračujeme dále a po zarostlých pěšinách se dostáváme až bývalého paláce s pozůstatky obvodových zdí. Vše je porostlé keři a na vrcholcích stěn rostou malé stromky. Jedná se o klasickou hradní neudržovanou zříceninu. Co nás jistě zaujme je nádherný výhled na Sázavu a to z dalších částí hradu. Celý komplex byl původně rozsáhlý a tak na široké ploše můžeme nalézat zbytky tohoto středověkého hradu a to až přímo dole kousek od řeky, kde byla předsunutá věžní hláska. V 19. století si toto místo oblíbil také K.H. Mácha jenž hrad namaloval a nedaleko v Týnci žila Márinka Štichová jenž básníka inspirovala k napsání povídky „Márinka".

K hradu se váží i pověsti a to o Princezně na hradě, kterou měla být dcera posledního byzantského císaře Alena Paleologovna jenž zde byla prý vězněna a osvobozena synem Jiřího z Poděbrad Viktorínem.
Další pověst se váže k nenaplněné lásce dvou mladých lidí rozdílného společenského postavení. Kdy vinař, který na svazích pod hradem pěstoval vinnou révu, se zamiloval do nevěsty synovce hradního pána a láska byla opětována. To však ženich neunesl a milence své nastávajícího probodl nožem přímo před zraky své nevěsty. Ta zde v hrůze upustila šátek, jenž se zachytil na révě. A na tomto místě pak již nikdy nic nevyrostlo.

Po sestoupení z hradu k Sázavě jsme se v řece osvěžili a s radostí přivítali zastávku autobusu, jenž nás dovezl až přímo do hlavního města na Budějovickou. Tento spoj je součástí integrované dopravy příměstských pražských autobusů č. 339.

Další informace a fotografie z výletu ...

Cestopisy a Výlety po Čechách : www.cysnews.cz 

Autor a foto : Jiří Cysař

 

 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300