Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice.

   bechyne

Od sedmdesátých let 13. století docházelo ke střídání majitelů; roku 1340 Bechyně byla i v držbě pánů ze Šternberka, od nichž ji získal v roce 1367 markrabě Jošt. Za Bechiňů z Lažan došlo na přelomu 1422-1423 k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vicemilic; hrad však byl dobyt Prokopem Holým až v roce 1428. Hrad i zámek jak jsme se již dočetli, měnil své majitele, může však jmenovat nejvýznamnější a nejznámější a to Po éře Švamberků, majitelů Bechyně od roku 1530, tu v letech 1569 až 1596 vládl Petr Vok z Rožmberka, jenž zde měl svatbu (14. 2. 1580) s Kateřinou z Ludanic. Sňatkem Marie Terezie ze Šternberka roku 1715 s Janem Leopoldem hrabětem Paarem přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek konfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po revoluci bylo panství v restituci navráceno a v současné době patří do majetku firmy se sídlem ve Vaduz (Lichtenštejnsko) Panství Bechyně SE/ Herrschaft Bechyne SE, kterýmž majitelem je Josef Šťáva.

Zámek je nyní po veřejnosti přístupný a tak při návštěvě města Bechyně nesmíme tuto dominantu města opominout. Prohlídka je tematicky vedena v duchu života Petra Voka na zámku v Bechyni a tak strávíme přibližně hodinu v době tohoto panovníka. Po vstupu na uzavřené nádvoří uvnitř zámku s malbami na fasádě vstoupíme do tzv. Stromového sálu, odkud se po schodech stoupá do prostor západního hradního křídla, jenž až do konce 16. století sloužilo jako Fraucimor. Než však opustíme tento sál, prohlédneme si dobové děla a houfnice a také mučicí nástroje této doby. Dále tedy můžeme obdivovat ložnice Petra Voka z Rožmberka s původním štukovým stropem a nástěnnými malbami, dále pak trasa pokračuje chodbou do loveckého salonu a portrétní galerie rodu Paarů v předsálí. Velkou zvláštností je místnost kde se nalézá galerie dětských portrétů. Jelikož v tehdejší době vytvoření nebylo zvykem děti portrétovat a to kvůli pověře, že pokud, dítě bude mít portrét, do roka zemře. Portréty mají zvláštní proporce pro neznalost malířů malby dětí. V další komnatě můžeme obdivovat výstavu střelných a loveckých zbraní a starých rytin a fotografií. Prohlídka zámku končí ve velkém tzv. Vokově svatebním sále s unikátními nástěnnými malbami. Zde se i v dnešní době mohou konat svatby a společenské události jako jsou koncerty. Malby na stěnách jsou monumentální a tak již při vstupu do tohoto ohromného sálu zprvu nevíme, jak se máme dívat a jakou malbu sledovat. Malby jsou i v stěnách u oken kde jsou vždy vyobrazeny dvě protichůdné vlastnosti. Například chlípnost a láska. Z toho sálu je také nádherný výhled na řeku Lužnici a celé okolí. Ve všech místnostech zámku je dobový nábytek a významné obrazy s vyobrazením panovníků a jejich manželek.

Po ukončení prohlídky si nenechte uniknout nádherné vyhlídky z ochozu v zámecké empírové zahradě na řeku Lužnici a přilehlé okolí. Pohled je opravdu impozantní a to jen dokládá jak bylo místo pro původní hrad a nyní zámek důmyslně vybráno.

Další informace a fotografie i z interiéru zámku ...

Cestopisy a Výlety po Čechách : www.cysnews.cz 

Autor a foto : Jiří Cysař

 

 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300