Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Odjez vlaku je plánován na devátou hodinu a první zastávkou po výchozím nádraží v Braníku je Zbraslav a zde se pak vydáme na trasu legendárního Posázavského pacifiku. tato trať se vine podél Vltavy a poté se dostává k údolí Sázavy.

   vlak

Zde máme nádherné a impozantí pohledy a to například z Žampašskéko mostu . Tento most patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Evropě. Některé zdroje uvádějí, že jde dokonce o nejvyšší most tohoto typu ve střední Evropě. Most překlenuje údolí Kocour a potok Studený (Kocourský potok) mezi částmi Žampach a Studené města Jílové u Prahy. Výška jeho oblouku je 41,73 m a je jen o necelý metr nižší než Nuselský most v Praze. Dále se vlak projíždí třemi tunely a to je jistě v historických vagonech osvětlených spoře žárovkami velmi lákavé pro děti.

Ve stanici Jílové můžeme vystoupit a navštívit Muzeum těžby zlata , zde je trasa Zlaté štoly sv. Josefa za poloviční vstupné s jízdenkou z vlaku.Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru – Kocourském žilném pásmu. Štola je zakreslena na jedné z nejstarších dochovaných map jílovského revíru z roku 1718. A zde krátká popis štoly Celková délka dosud známých chodeb je 280 m (z toho přístupno je 200 m). Profil chodeb je šikmý, odpovídající uložení hornin (metabazity), s mírným sklonem ve směru k řece Sázavě. Objem vytěženého materiálu z prostor, které jsou prozkoumány činí přibližně 1100 m3. Hlavní chodby mají sklon k ústí asi 6%. Pokud by těžební práce probíhaly středověkým způsobem ražení a vždy se pracovalo jen na jediném místě ražby, potom by práce na viditelném úseku dolu trvaly okolo 26 let.

Pokud jste milovník vojenské techniky doporučuji vystoupit v Krhanicích a v Lešanech a navštívit zdejší Muzeum vojensko - technické .V další zastávce v Týnci nad Sázavou je k navštívení zřícenina hradu Zbořený kostelec a když budeme pokračovat dále až do Benešova můžeme navštívit pivovar Ferdinand . A pro opravdové příznivce parních vlaků,kteří dojedou až do cílové stanice je zde připravená prohlídlka Zámku Jemniště s přednostní prohlídkou za snížené vstupné.

Trochu z historie tohoto zámku Roku 1717 koupil zdejší panství hrabě František Adam z Trauttmansdorffu. Nový majitel nechal roku 1724 vybudovat nový barokní zámek podle projektu českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Roku 1754 zámek vyhořel a byl nově přestavěn a vybaven. Od té doby nenastaly žádné změny a zámek představuje typické zámecké obydlí šlechty z období vrcholného baroka. Zámek sloužil k letnímu pobytu panstva. Za zámkem se nalézá anglický park.

Další informace a fotografie o parním vlaku Ferdinad ...

Cestopisy a Výlety po Čechách : www.cysnews.cz 

Autor a foto : Jiří Cysař

 

 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300