Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Nedaleko města Oseka v Ústeckém kraji se nalézá jedna z nejrozsáhlejších hradních zřícenin a to hradu Rýzmburku. Jeho vznik je datován do třináctého století. Jedná se o udržovanou a také rekonstruovanou zříceninu volně přístupnou turistům.

   ryzum1

K hradu vede červená turistická trasa a to přímo z města, kde poslední část vede kolem Oseckého potoka a cesta je lemována zábradlím. Zhruba po dvou kilometrech se ocitneme pod hradem. A již vidíme nad námi se tyčící dvě hradní věže, jelikož postupně jak stoupáme, míjíme celý hrad zleva, až dojdeme ke vstupní části. Zde se dovídáme o probíhající dlouhodobé záchraně hradu a dále se dostáváme do areálu místní hradní zříceniny. První co nás zde překvapí je velký rozměr hradu a dvě mohutné věže, dost daleko od sebe vzdálené. Na horním konci je čtvercová věž, ke které se dostaneme po prudkém stoupání, a v dolní části se nalézá kruhová věž, ke které naopak musíme klesat. Odhadem je ona vzdálenost něco kolem sto padesát metrů. Další zvláštností je velké množství zdí což není v jiných zříceninách zvykem a tak si můžeme sami udělat představu, jak hrad dříve vypadal a v jakém rozsahu zde byl vybudován. K upřesnění původního rozvržení hradu nám také pomůže malba z návštěvních řádů, která je přibližnou podobou původního hradu.

Jako jeden z mála hradů se může tento pyšnit dalším unikátem a to přesným datem vzniku. A to tak že z dřevěných částí zdejší zříceniny byly odebrány vzorky a z těchto bylo určeno přesné datum výstavby hradu. Hrad vznikl tedy v roce 1248 a to je výstavba horní věže hradu a již v roce 1250 nalézáme v přízvisku Boreše z Rýzmburka. Vznikl tedy v polovině 13. století na důležité cestě z Čech do Saska na okraji Krušných hor. Tato strategická poloha hradu vycházel již od pravěkých cest, které tudy vedly. Původní majitelé hradu páni z Rýzmburka nebo „Hrabišici" patřili mezi nejvýznamnější rody středověkých Čech a podíleli se na rozvoji severozápadního regionu. Kromě hradu založili také v Oseku klášter cisterciáků. A jejich zajímavý název Hrabišici vychází z původního erbu s hráběmi. V roce 1398hrad páni prodali míšenskému markraběti a již se sem nikdy nevrátili. Jelikož prodej, nebyl posvěcen králem, vedl se o právo vlastnit tento hrad dlouhý spor ukončen, až v roce 1459 kdy byl navrácen do rukou českého krále. Od roku 1530 kdy hrad patří pánům ze Sulejovic, hrad začal chátrat, jelikož se odstěhovali do pohodlnějšího zámku v Duchcově.

   ryzum

Hrad je z obou stran obtékán potoky a nyní je již celý schován v lesním porostu. A z hlediska středověkého vojenství se jedná o vysoce kvalitní pevnost, jež nebyla zřejmě nikdy dobyta. Je rozdělen na dvě základní části a to jádro s obytnými věžemi a kaplí na nejvyšší části hradu a k němu přiléhající druhá část mnohem rozsáhlejší obranná s dodnes dominující dolní věží. Zřícenina pak v 19. Století se stala oblíbeným místem romantických básníků a byl zde i K.H.Mácha.

V současné době zde probíhají záchranné a udržovací práce a stává se turistickým cílem. Na obou věžích je upozornění na nebezpečí vstupu a také je zde návštěvní řád. Celý areál hradu e zbaven náletových stromů a je velmi dobře průchozí.

Další informace a fotografie z výletu ...

Cestopisy a Výlety po Čechách : www.cysnews.cz

Autor a foto : Jiří Cysař

 

 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300