Stats counter, realtime web analytics, heatmap creator
Chci vyhledávat v:

Nejhodnotnější orientální koberce ze sbírek Národního památkového ústavu (NPÚ) představí výstava, která se 6. června otevřela veřejnosti na císařském hradě Karlštejně.

   karstejn

Osm desítek koberců různých proveniencí z 16. až 19. století uvidí návštěvníci v rámci běžných návštěvnických tras i na speciální výstavě do konce září. Instalace jedinečné kolekce rozměrných exponátů ve specifickém prostředí hradu přitom vyžaduje od všech zúčastněných obětavý přístup a velké osobní nasazení.

Myšlenka na přípravu výstavy orientálních koberců se zrodila asi před rokem, kdy jeden z autorů výstavy, pracovník NPÚ Zdeněk Chudárek, pobýval ve městě Koja v Iráku. V té době už několik let spolu s dalšími autory výstavy – Josefem Štulcem z Národního památkového ústavu a Zdeňkou Klimtovou z Národní galerie v Praze – zpracovával inventarizaci orientálních koberců na hradech a zámcích ve správě NPÚ; je jich je přímo v interiérových expozicích i v depozitářích přibližně 1200 kusů. V rámci inventarizace byly všechny koberce prohlédnuty a zhodnoceny, a tak se podařilo objevit nebo docenit kusy, o jejichž významu do té doby neměli pracovníci objektů tušení. Na jednom zámku byl například nalezen anatolský koberec, který podle odborníků pochází z přelomu 17. a 18. století z oblasti Dardanel. Jinde identifikovali safíjovský koberec ze 17. století či cenný ušak, medailonový koberec pocházející z 18. století z turecké Anatolie.

Tyto mimořádné objevy, jejichž hodnota by neměla zůstat neznámá, se autoři rozhodli prezentovat. A spolu s nimi i další nejvzácnější kusy, které se ve sbírkách NPÚ nacházejí. Jako nejvhodnější místo byl vzhledem ke kulturně-historickému významu, ale také kvůli dostatečným prostorám a malé vybavenosti vlastními koberci, zvolen hrad Karlštejn.

   koberce

Koberce budou na Karlštejně vystaveny od pátku 6. června do konce září letošního roku. Návštěvníky jistě zaujmou připravované doprovodné akce určené dětem i komentované prohlídky, při kterých bude možné navštívit všechny nejvýznamnější prostory hradu a zhlédnout tak všechny exponáty. V plánu je odborný seminář zaměřený na péči o textilní kulturní památky, v průběhu června vyjde katalog a následně také Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce.

Další informace o výstavě a fotografie ZDE ...

Cestopisy a Výlety po Čechách : www.cysnews.cz 

Autor a foto : Jiří Cysař

 

 

bnr IB2016 GIF 300x300 01

 bej16 300x300